O nás

Tělovýchovná jednota Halma Plzeň je spolkem, který provozuje několik sportů ve svých oddílech a díky tomu je členem České federace boccii, Českého lukostřeleckého svazu, České asociace tělesně handicapovaných a Českého svazu cyklistiky. TJ Halma Plzeň vznikla v roce 1993 a v současnosti má více, než 200 členů, z toho je skoro 90 aktivních sportovců s tělesným nebo kombinovaným handicapem.

Naše činnost by se dala rozdělit do dvou hlavních kategorií:

  1. sporty paralympijské – atletika, boccia, cyklistika, lukostřelba
  2. sporty doplňkové – vodní turistika, lyžování, kuželky, závěsný kuželník, florbal, cykloturistika, atd.

Pro naši činnost jsou nezbytní sportovní asistenti, trenéři, fyzioterapeuti, bez kterých by jsme se nemohli našemu poslání, tedy sportu, věnovat. V současnosti máme v klubu sedm trenérů, kteří vedou jednotlivé sporty, trénují, účastní se sportovních akcí, metodicky vedou naše sportovce.

Velký podíl na fungování našeho klubu má Centrum pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu, kde klub v roce 1993 vznikl.

V roce 2013 jsme navázali bližší kontakt se Západočeskou univerzitou v Plzni, jejíž studenti tělesné výchovy se začínají zapojovat do našich aktivit a spolupráce je opravdu velmi přínosná.

Naši sportovci  se během roku účastní pravidelně zhruba 30 akcí ve všech zmiňovaných

sportovních odvětvích po celé republice i v zahraničí.

Pojďte do toho s námi a staňte se členy TJ Halma Plzeň

  1. Člen má možnost pozitivně ovlivňovat rozvoj sportu v naší TJ, protože každý nad 18 let věku má svůj hlas na valné hromadě.
  2. Člen získává informace o činnosti, turnajích, závodech, novinkách atd. přímo na kontakt, který uvede v přihlášce. Komunikace je tedy napřímo.
  3. Člen má další výhody ve formě materiálně technické pomoci, zajištění tréninkových podmínek, účasti na domácích i zahraničních akcích, získání licencí pro svůj sport (př. lukostřelba, cyklistika) atd.

Členství

Řádným členem TJ Halma se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě elektronické přihlášky vyplněné zájemcem o členství. Údaje o členech mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ Halma Plzeň podáním elektronické přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

Vyplnit přihlášku ->

kalendář akcí

naši partneři

DĚKUJEME ZA PODPORU PARTNERŮM A SPONZORŮM!